Topsælgere
(Nyhavn - København. Scan med GeoSLAM HORIZON + ZEB VISION - scantid 22 min./56M punkter)
 
GeoSLAM Registrering 2 muligheder - samme Output
Der er to muligheder for automatisk registrering/processering af ZEB data - GeoSLAM Connect Software og GeoSLAM REALTIME.

GeoSLAM
Connect Software
Connect Softwaren processerer dine data lokalt på PC'en, ingen internetforbindelse påkrævet.
"DRAG AND DROP" din fil fra scannet direkte ind i Softwaren - og dit scan vil blive færdig gjort.
Processeringen tager for ZEB GO og ZEB REVO nogenlunde samme tid som du har brugt på at scannet.
Processering med ZEB HORIZON tager ca. 1,5 x den tid du har scannet.
 
GeoSLAM REALTIME registrering
Denne mulighed kræver at du har købt en ZEB-REVO RT.
Processingen foretages imens du scanner og du kan samtidig, på din telefon, tablet eller computer,
se dit scan som det udvikler sig imens du scanner. Træk dit scan ind i GeoSLAM Connect for at færdiggøre registrere dit scan.
ZEB HORIZON RT giver dig mulighed for at se dit scan i REAL TIME - men processerer ikke scannet i REAL TIME!
 
Ingen glemte områder eller dårlige scan.
Med REAT TIME scannere kan du følge opbygningen af dit scan mens du scanner.
Systemet indikerer konstant kvaliteten af dit scan, så du kan tilpasse dit bevægelses mønster til omgivelserne.
Idet du har processeret imens du scannede - har du halveret arbejdstiden på dit scan.
 
GeoSLAM Connect Software leveres til alle GeoSLAM ZEB systemer!
Med GeoSLAM Connect Software får du nu helt nye muligheder for at behandle dine scan og levere et færdigt projekt.
 
Har du flere scan som skal "merges"/flettes - kan du nu gøre dette i softwaren.
Læg 2 eller flere scan sammen i en process og få det optimale færdige scan. GeoSLAM Connect Softwaren genberegner
dine scan som et stort scan - hvilket sikre en meget høj nøjagtighed!
 
Med funktionaliteten "STOP AND GO GEOREFERENCING" kan du georefererer dit scan.
 
Plantegning? - intet problem! Med GeoSLAM Connect kan du automatisk gennerere målfaste ORTOFOTO, som kan eksporteres til dit eget software.
Med GeoSLAM Draw START (ADD-ON software) kan du også hurtigt og enkeltproducere en plantegning.
Ønsker du flere og bedre muligheder for at arbejde med dit scan i GeoSLAM Draw, kan softwaren udvides med forskellige moduler.
Alle GeoSLAM Draw moduler er ADD-ON til den leverede GeoSLAM Connect software. 
 
GeoSLAM har i GeoSLAM Connect Softwaren åbnet for nye muligheder på at indstille forskellige parametre - hvilket
sikre dig det optimale scan, men også muligheden for at reprocessere dit scan hvis du oplever drift.

GeoSLAM Connect Software kan sammenkæde dit scan med billeder for bedre indentificering af detaljer i dit scan!
Scan dit ønskede område samtidig mens at du tager billeder
med GeoSLAM ZEB VISION eller ZEB PANO.
Processer herefter scannet med billeder, og få bedre oversigt når du skal tegne din model/plantegning.
GeoSLAM ZEB VISION til HORIZON og ZEB PANO til alle GeoSLAM scannere er et ADD-ON produkt som købes separat.