Topsælgere

3D DISTO ER DESVÆRRE UDGÅET! VI AFVENTER ALTERNATIV!

 

 

Genskaber den virkelige verden

Direkte fra opmåling til dit tegneprogram -
det kan ikke være lettere.

 

Detaljer er altafgørende ved opmåling af et rum.
Applikationsprogrammet »Room scan« giver yderligere
funktioner til måling af vægoverflader og måler
automatisk
områder, som på forhånd er defineret
af dig. Du kan også
referere dine målinger til et
udgangspunkt/referencepunkt
på din byggeplads.

 

Mål fra rum til rum.
Med funktionen »New station point« er måling fra et
rum til et andet en barneleg. Du kan gemme, ændre og
kontrollere dit startpunkt?
Fortsæt med målingerne efter du har ændret opstillingen
for Leica 3D Disto. Yderligere målinger kan til enhver tid
tilføjes til de tidligere gemte data.

 

Se demo film:

 

 Hurtig lodlinje

 Perfekt lodlinje-markering af punkter op eller ned – uden
 at skulle stå over lodlinjepunktet: Du måler til punktet
 på lodlinjen. Laserprikken viser dig den præcise position
 af lodpunktet.

 Hurtig markering

 Marker et punkt hurtigt og let på en væg: Sigt blot og
 definer den horisontale eller vertikale distance.
 Det ønskede punkt vises ved et tasttryk.

 Parallelle linjer

 Mål to punkter på en lige linje og indfør en parallel distance.
 Uanset hvor du peger, vil laserprikken bevæge sig præcist
 på den parallelle linje.

 Nivellering

 Markér og mål referencepunkterne på samme højde på væggene
 og hældende overflader. Installation af f.eks. loftskinner: Mål blot
 referencepunktet og sigt mod markerings-positionen.

 Nivellerings-referenceplader

 Sæt niveaumarkeringerne på og mål højdedifferencerne til et
 reference punkt. Ideel f.eks. til påsætning og overførsel af niveau-
 referenceplader.

 Projektor

 Lige på en prik. Uanset om det er en loftstruktur eller markering på
 vægge eller gulve – så overfører Leica 3D Disto dit design
 på enhver overflade – punkt for punkt.

 

Gør
snedkerarbejdet
så let som en leg

Gør komplicerede
målinger til et
simpelt arbejde

Spar
omkostninger
Gør det rigtigt
første gang

Måling har aldrig
været så nemt

Enkle arbejdsgange
med metal

Gør glasarbejde
ubesværet